W związku z udziałem gminy Komarów-Osada w projekcie „Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES w partnerstwie z Powiatem Zamojskim, uprzejmie informujemy, że dnia 26 maja 2014 r. o godz. 10: 00 odbędzie się spotkanie w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie. Celem spotkania będzie: prezentacja wyników raportu dotyczącego współpracy międzysektorowej Powiatu Zamojskiego z organizacjami pozarządowymi z terenu wszystkim gmin, przeprowadzenie debaty na temat poprawy relacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Komarów-Osada oraz wyznaczenie dalszych kierunków działań.

Więcej informacji o projekcie pod adresem http://www.wspolnienazamojszczyznie.eu/

Skip to content