W dniu 11 maja 2014 roku na placu przy remizo-świetlicy w Zubowicach odbył się jubileusz 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach połączony z Powiatowym Dniem Strażaka.

Skip to content