Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce funkcjonuje we wsi i dla wsi: Antoniówki, Wolicy Śniatyckiej i Ruszczyzny.

Wyrazem tych powiązań jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, a nade wszystko z Kołami Gospodyń Wiejskich i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Kilka dni temu – bo 04.05. br. swoje święto obchodzili strażacy – RYCERZE ŚWIĘTEGO FLORIANA. Na wspólne świętowanie przybyli strażacy z Antoniówki, Ruszczyzny i z Komarowa na czele z gminnym komendantem OSP Piotrem Grząśko.

To właśnie dla Nich uczniowie S.P. w Antoniówce pod okiem Pani Renaty Mazur przygotowali akademię, okolicznościowe laurki oraz wystawę prac plastycznych o tematyce pożarniczej. Dyrektor szkoły – Elżbieta Żybura w przemówieniu okolicznościowym zacytowała słowa strażackiego etosu –   ,, BOGU NA CHWAŁĘ, BLIŹNIEMU NA RATUNEK’ nawiązując do trudnych i niebezpiecznych zadań w czasie akcji ratowniczych.

Spotkanie ze strażakami było wyrazem wdzięczności za ich piękną postawę społeczną na rzecz innych ludzi. Strażacy zaś,   zrobili niespodziankę dzieciom- pokaz wozu strażackiego wraz z osprzętem, należącym do OSP w Komarowie. Każdy element wyposażenia budził w uczniach zainteresowanie. Uczniowie zadawali pytania dotyczące działania sprzętu, zaś strażacy z ogromną cierpliwością udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Nie zabrakło też słodkiego akcentu spotkania – słodyczy od OSP w Antoniówce i Ruszczyźnie dla dzieci na Dzień Dziecka.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom opisanego spotkania, Strażakom, Rodzicom, Pracownikom Szkoły za lekcję dla najmłodszych – „DBAJMY O DOBRO I BEZPIECZEŃSTWO DRUGIEGO CZŁOWIEKA”.

                                                               

 

Skip to content