Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W akcji pilotażowej wzięło udział 350 gmin, około 4000 placówek oświatowych i prawie 500 tysięcy dzieci i młodzieży. Od października 2013 można zgłaszać gminy do kolejnej odsłony tego niezwykłego wydarzenia, a oficjalny start Listów dla Ziemi 2014 nastąpił w listopadzie tego roku podczas IX Dnia Czystego Powietrza. Także i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zubowicach piszą te listy, bowiem każdy z nich chce zrobić coś dobrego dla naszej planety.

 

Skip to content