„Konkurs Wielkanocny” organizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce ma 10 letnią tradycję. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji wielkanocnych, rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci, wymiana doświadczeń artystycznych, rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac plastycznych na temat różnych technik plastycznych, prezentowanie twórczości dzieci szerszemu kręgowi odbiorców.

Skip to content