„Konkurs Wielkanocny” organizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce ma 10 letnią tradycję. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji wielkanocnych, rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci, wymiana doświadczeń artystycznych, rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac plastycznych na temat różnych technik plastycznych, prezentowanie twórczości dzieci szerszemu kręgowi odbiorców.

Uczniowie wykonali przepiękne pisanki, palmy, stroiki, obrazki i kartki świąteczne o tematyce wielkanocnej.

Prace były prezentowane na korytarzu szkolnym obok popiersia Jana Pawła II – Patrona Szkoły Podstawowej w Antoniówce. Zachwycały swym urokiem uczniów, nauczycieli, rodziców, podziwiały je także osoby odwiedzające naszą szkołę. Celem nadrzędnym konkursu było stworzenie każdemu uczniowi możliwości zaprezentowania swoich mocnych stron, a jednocześnie rozwoju osobowości ucznia.

W konkursie wzięły udział prawie wszystkie dzieci, bo 93 % społeczności uczniowskiej. Prace były oceniane w dwu grupach wiekowych:

I grupa: kl.0, kl. I, kl.II, kl. III

II grupa: kl. IV. kl.V, kl. VI

Komisja konkursowa podczas oceny prac brała pod uwagę samodzielność wykonania, zgodność z tradycją, nowatorstwo technik i estetykę pracy.

Jury zdecydowało, że wszystkie prace zasługują na nagrody.    

W pierwszej grupie wiekowej przyznano:

I miejsca – 13uczniów

II miejsca – 8 uczniów

III miejsca – 16 uczniów

W drugiej grupie wiekowej przyznano:

I miejsca – 3 uczniów

II miejsca – 4 uczniów

III miejsca – 6 uczniów

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ponadto, za zajęcie I miejsca w obu grupach wiekowych były przyznane symboliczne nagrody: kalendarze i wyroby ceramiczne. Zdobywcy II i III miejsca otrzymali długopisy i baloniki. Podsumowanie konkursu odbyło się w ostatnim dniu nauki przed Świętami Wielkanocnymi, tj. 16.04.2014 r., toteż Pani dyrektor Elżbieta Żybura złożyła świąteczne życzenia dla całej społeczności szkolnej i rodziców. Słodkim akcentem były czekoladowe jajka dla każdego uczestnika konkursu.

Na pamiątkę zostały wykonane okolicznościowe zdjęcia. Opiekunem cyklicznego konkursu plastycznego o tematyce wielkanocnej w roku 2014 i w latach poprzednich była Pani Renata Mazur.

Skip to content