Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej informuje, że  wspólnie z partnerem Gminą Komarów-Osada w okresie od 1.04.2014 do 30.11.2014 realizuje projekt „Z podniesioną głową-krok dalej-działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Komarów-Osada poprzez wprowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji w środowisku lokalnym” w ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Celem projektu jest integracja 10 osób niepełnosprawnych z Gminy Komarów-Osada poprzez wdrożenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji w środowisku lokalnym.
Działaniami projektu będą:

  • Piknik „Letnie czary” integrujący  lokalną społeczność realizowany wspólnie z Gminą Komarów-Osada
  • Adaptacja i modernizacja pomieszczenia gospodarczego- uruchomienie i funkcjonowanie gospodarstwa ekologicznego realizowane wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Komarowie Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej
  • Prowadzenie  5 miejsc noclegowych w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób niepełnosprawnych realizowane wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej
  • Zajęcia warsztatowo-treningowe tj. stolarsko – gospodarcze i wypieku chleba.

                                                                                                                                                koordynator projektu – Renata Biszczan
Stowarzyszenie „W dobrej Wierze”
w Wolicy Brzozowej                                                                           
Wolica Brzozowa 21                                                                          
22-435 Komarów-Osada

              

Skip to content