Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2013 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”. W wyniku weryfikacji projekt uzyskał pozytywną ocenę i w dniu 4 marca 2014 roku została podpisana z Samorządem Województwa Lubelskiego umowa na dofinansowanie ww. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich. Kwota przyznanej pomocy wynosi 15.657,44 zł.

Skip to content