Dla zachowania szkolnej tradycji w dniu 21 marca 2014r. zajęcia lekcyjne miały odmienny przebieg niż zazwyczaj, bowiem uczniowie zamienili się rolami ze swoimi nauczycielami. Po dwóch godzinach lekcyjnych prowadzonych przez młodocianą kadrę pedagogiczną odbyły się zabawy i konkursy o tematyce wiosennej: zagadki, rebusy, krzyżówki, quiz wiedzy przyrodniczej. Podsumowaniem zajęć było rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy „Zielony gaik” i strój pani Wiosny. Za zaangażowanie w organizację dnia komisja pod przewodnictwem dyrektor szkoły p. Lucyny Baryła przyznała ciekawe nagrody: dwa dni bez pracy domowej, dodatkowe dwie godziny zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych, wycieczka po okolicy. Finałem dnia był spacer z zielonym gaikiem przez wioski Śniatycze i Kadłubiska. Za przygotowanie i przebieg spotkania odpowiedzialna była p. Anna Orkiszewska. Barwny korowód zorganizowała dyrektor szkoły p. Lucyna Baryła.

Galeria w załączeniu

Skip to content