Uwaga Plantatorzy chmielu!!!

Zgodnie z informacją Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do dnia 31 maja danego roku zbiorów, każdy plantator chmielu powinien dokonać zgłoszenia plantacji do ewidencji prowadzonej przez Inspektorat.

Po 31 maja danego roku zgłoszenia nie będą przyjmowane, co skutkuje odmową wydania certyfikatu na chmiel.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Lubelskim Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin lub pod numerem telefonu 81 532 06 15.

Skip to content