W świetlicy wiejskiej w Wolicy Śniatyckiej Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich wraz z zaproszonymi gośćmi tańcem i śpiewem pożegnały kończący się karnawał. Wszyscy obecni podziwiali występy zespołu śpiewaczego „Woliczanki”, którego przewodnicząca Pani Teresa Góra skutecznie zachęciła uczestników do wspólnej biesiady. Miłym akcentem spotkania było zaprezentowanie przez Wójta Gminy Wiesławę Sieńkowską albumu promującego uroki gminy pt. „Gmina Komarów-Osada”. Wydanie to zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej” i jest to egzemplarz bezpłatny.

Wszyscy na długo zapamiętają atmosferę tego wyjątkowego popołudnia.

Galeria zdjęć – Spotkanie karnawałowe KGW

Skip to content