Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Komarów Dolny numerem 152/3 o powierzchni 0,0028 ha.

Szczegóły pod adresem http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=775235

Skip to content