15 stycznia 2014 roku Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska podziękowała za długoletnią pracę odchodzącej na emeryturę Pani Halinie Bednarczuk – Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyli także Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siek, Skarbnik Gminy Jadwiga Wróblewska, pracownicy Urzędu Gminy, Samorządowego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury, Centrum Integracji Społecznej.

Koleżanki i koledzy Pani Haliny serdecznie dziękowali jej za długoletnią współpracę, życzyli zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Skip to content