Gmina Komarów-Osada utworzyła nową jednostkę organizacyjną Centrum Integracji Społecznej dającą zatrudnienie 40 osobom. Podjęte wspólne działania wielu instytucji otworzyły drogę do aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, podopiecznych Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zatrudnienie w warunkach CIS-u przez okres do 18 miesięcy, aby po tym czasie osoby te mogły wrócić na rynek pracy.

Wojewoda Lubelski nadał dla Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej status na okres 5 lat. Na remont obiektu oraz doposażenie pięciu warsztatów i pierwsze 3 miesiące funkcjonowania jednostki środki finansowe przyznał Marszałek Województwa Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie profesjonalnie czuwał nad rozliczeniem tychże środków. Starosta Powiatu Zamojskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu współtworzył razem z Gminą Komarów-Osada tą jednostkę. Powstanie Centrum było możliwe dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA.

Za całokształt działań dziękujemy z całego serca.

Pracownicy CIS twórczo spoglądają na własne możliwości, urzeczywistniają pomysły i działają na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnicy mają szansę skorzystać z programów reintegracji społecznej i zawodowej.

Jednostka ta prowadzi działalność usługową w ramach 4 warsztatów:

  • warsztat remontowo-budowlany,
  • warsztat rolno-ogrodniczy,
  • warsztat pielęgnacji terenów zielonych i leśnych,
  • warsztat gastronomiczny.

Oferuje usługi w zakresie, m.in.:

  • prac konstrukcyjno-remontowych,
  • pielęgnacji zieleni i prac polowych,
  • utrzymania porządku i czystości,
  • usług opiekuńczych,
  • obsługi imprez okolicznościowych i cateringu.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Komarów-Osada, a także okolicznych gmin do zakupu usług oferowanych przez uczestników Centrum.

Skip to content