W dniach 20-25.01.2014 r. klasa I Publicznego Gimnazjum w Zubowicach uczestniczyła w realizacji I etapu programu „Na własne konto”. Uczniowie poprzez zabawę i gry dydaktyczne poznawali podstawowe pojęcia, narzędzia ekonomiczne, które umożliwią lepszy start w dorosłe życie. Byli m. in. w Banku Pekao SA w Zamościu, piekarni p. Krawca w Komarowie. Na realizację zajęć pozalekcyjnych z edukacji ekonomicznej, skierowanej do uczniów gimnazjum z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Gmina Komarów-Osada pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi.

Skip to content