Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
zaprasza
wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji
na rozpoczęcie działalności gospodarczej

do złożenia Formularzy Rekrutacyjnych w VI edycji naboru uczestników do projektu
„Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, działanie
„Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości”

Nabór prowadzony będzie w terminie:

od 13.01.2014r. do 31.01.2014r.od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godz. od 9.00 do 14.00.

Więcej informacji w załączonym pliku VI nabor.pdf

Skip to content