W dniu 6 stycznia 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Zubowicach odbył się III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W Przeglądzie wzięły udział: zespoły śpiewacze „Borowianki” z Antoniówki, „Woliczanki” z Wolicy Śniatyckiej, „Śniatyczanki” ze Śniatycz, chór Klubu Seniora Legenda, chór „Pasjonata” oraz Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Zubowic. Licznie zgromadzonej publiczności wykonawcy zaprezentowali piękne staropolskie kolędy oraz pastorałki. Przegląd dostarczył obecnym wiele radości a niepowtarzalny nastrój życzliwości udzielał się zarówno organizatorom jak również wszystkim uczestnikom.

Organizatorami Przeglądu byli: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Zubowicach i Stowarzyszenie „Aktywni w Kulturze” w Komarowie-Osadzie.

Galeria

 

Skip to content