Po intensywnym roku i pracy z programem English Teaching przyszedł czas na jego podsumowanie. W spotkaniu wzięli udział radni, rodzice, przedstawiciele administracji oświaty z Komarowa, nauczyciele oraz społeczność uczniowska. Gości powitała p. dyr. Alicja Pikuta, a następnie koordynatora projektu p. Katarzyny Zastąpiło. Następnie uczniowie podsumowali ubiegły rok prezentacją i przedstawieniem folderów w języku angielskim a także polskim.

 

W ramach tego projektu realizowane są m. in. zajęcia dodatkowe, spotkania z native speakerem, kluby tematyczne, konkursy gminne i powiatowe, powstaje folder promujący okolicę. W ramach projektu nauczyciel prowadzący zajęcia uczestniczył w dwóch szkoleniach metodycznych i dwóch szkoleniach integracyjno-aktywizujących.

Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 10599 zł. Cały koszt projektu to 13305 zł, koszt własny wynosi 2706 zł. Projekt był zrealizowany w naszej szkole od 01.09.2012 r. do 20.12.2013 r.

Skip to content