Twoja krew moje życieKampania społeczna „Twoja krew – Moje życie” skierowana jest do szerokiej grupy społecznej – honorowych dawców krwi, potencjalnych dawców oraz wszystkich osób, którym bliskie sercu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w Polsce.

Celem kampanii społecznej jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszej grupy honorowych dawców krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi, a także znaczenia systematycznego oddawania krwi przez honorowych dawców krwi.

Grupą docelową kampanii są osoby, które mogą oddawać krew tj. w wieku od 18 do 65 lat, oraz dzieci i młodzież, które powinny zostać wyedukowane w zakresie krwiodawstwa.

Więcej informacji na stronie http://www.twojakrew.pl/

Osoby zainteresowane udziałem w kampanii oraz możliwością oddania krwi na terenie Gminy Komarów-Osada proszone są o kontakt z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Komarowie-Osadzie,  Prezes Klubu Bogusław Dąbek, tel. 500015721

Skip to content