50plus_200x100min.jpg

Od  1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

bialskiego
Powiat m. Biała Podlaska
chełmskiego
Powiat m. Chełm
hrubieszowskiego
janowskiego
krasnostawskiego
kraśnickiego
lubartowskiego
opolskiego
parczewskiego
radzyńskiego
świdnickiego
tomaszowskiego
włodawskiego
zamojskiego
Powiat m. Zamość


zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

Wsparciem objętych zostanie 50 osób (w tym 25 kobiet) bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych.

Priorytetowo traktowane będą:

kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci)
osoby długotrwale bezrobotne
osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich


W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1.Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

opracowanie Indywidualnych Planów Działań
szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu”
doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

opracowanie Indywidualnych Planów Działań szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu” doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

1.Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 35 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa
2.Wsparcie pomostowe:
3.Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:
Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego
Indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości
1.Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 35 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów
2.Przedłużone wsparcie pomostowe – udzielane 18 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 5 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Zapewniamy:

materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
wyżywienie podczas szkoleń;
zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

Chełm – ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm, tel. 82 5649870, e-mail: cheł m@lfr.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Lublin – ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 5323357, e-mail: fil@fil.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Janów Lubelski – ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel.15 872 52 52, e-mail:
janowlubelski@lfr.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie dostępne będę na stronie www.fil.lublin.pl

w połowie grudnia 2013 roku.
 

 

Skip to content