XI Przegląd Pieśni Religijnej Osób NiepełnosprawnychKolejny jedenasty raz w dniu 20 listopada 2013 roku odbył się Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Świetlica wiejska w Wolicy Brzozowej wypełniła się znakomitymi artystami i dostojnymi gośćmi.

Zaproszeni goście i artyści zostali powitani przez gospodarzy uroczystości: Wójta Gminy Komarów-Osada Wiesławę Sieńkowską oraz Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej Dorotę Mazur. Wśród gości uroczystości był Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Marian Rojek oraz Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. dr Michał Maciołek. Odbyło się krótkie nabożeństwo pod przewodnictwem ks. Kanonika Tomasza Bomba. Następnie głos został oddany występującym 13 zespołom z warsztatów terapii zajęciowej i ośrodka szkolno-wychowawczego z czterech powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

Doświadczyliśmy wzruszającego, głębokiego przeżycia artystycznego i duchowego. Ogromne zaangażowanie, entuzjazm występujących artystów, ich żywe emocje współodczuwaliśmy z chęcią i radością śpiewając razem z nimi. Wszyscy artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w Przeglądzie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, Parafię Rzymsko-Katolicką w Komarowie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Skip to content