Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikomGmina Komarów-Osada po raz trzeci  została wyróżniona statuetką  „Samorząd  przyjazny oświacie i jej pracownikom”. Statuetkę z rąk Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza i Prezesa Lubelskiego ZNP Janusza Różyckiego otrzymała Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada. Ranking gmin organizowany jest przez Związek Nauczycielstwa Polskiego  Zarząd Okręgu Lubelskiego. Przy ocenie gmin kapituła bierze pod uwagę między innymi wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację zadań oświatowych, liczbę placówek oświatowych o małej liczbie uczniów, pozyskiwanie środków zewnętrznych, średnie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, inwestycje na rzecz oświaty, przyjazny klimat w stosunkach międzyludzkich. Honorowy patronat nad rankingiem ZNP objęła Wojewoda Lubelski Pani Jolanta Szołno-Koguc. W bieżącym roku statuetką wyróżniono 6 gmin z województwa lubelskiego.

Skip to content