V Konkurs Grantowy dla osób, które ukończyły szkolenie i doradztwo w ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza V Konkurs Grantowy dla Uczestników Projektu ”Od wizji do nowoczesnego zarzadzania podregionem Gotania” działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości”

 Osoby które ukończyły szkolenie i doradztwo w ramach Projektu zapraszamy do złożenia Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z niezbędnymi załącznikami.

W dniu dzisiejszym zamieszczamy Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej  wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych, które zostały zatwierdzone przez WWPE.

Zostały udostępnione Państwu również dokumenty dotyczące oceny składanych Wniosków, prosimy o zapoznanie się z nimi. Będą one pomocne Państwu w celu wykonania samooceny składanych do Biura dokumentów.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności wraz z niezbędnymi załącznikami  będą mogli składać w Biurze Projektu w Hrubieszowie w terminie od dnia 14 października 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 r. w  godzinach od 9.00 do 14.00.

 Niezbędne dokumenty są do pobranie ze strony: www.fundacja.lublin.pl

Skip to content