Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15, na czas 21 dni to jest od dnia 22 października 2013 roku do dnia 12 listopada 2013 roku wywieszony został wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje pomieszczenie garażowe i dwa lokale handlowo-usługowe.

Szczegółowych informacji o lokalach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 16 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (84) 6153102 wew.43 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

 

 Wójt Gminy

mgr Wiesława Sieńkowska

Skip to content