Spotkanie partnerskie

5 września 2013 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie  przedstawiciele gmin partnerskich – Zaleszany, Pysznica, Łabunie, Skierbieszów oraz Komarów-Osada wzięli udział w seminarium pod tytułem „Budujemy wspólną  przyszłość”, dotyczącym potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej na przykładzie województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego. Seminarium oparte o Bitwę pod Komarowem w 1920 roku- zarys historyczny, kulturowy, tradycji oraz wizję wspólnej przyszłości. Było to już piąte z kolei spotkanie zorganizowane w ramach realizacji projektu „Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów, poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

 


Spotkanie otworzyła Wójt Gminy Komarów-Osada Pani Wiesława Sieńkowska, która powitała przybyłych. Ponadto przedstawiła gościom  istotne informacje o zasobach gospodarczych, naturalnych i walorach turystycznych Gminy Komarów-Osada.
Uczestnicy seminarium wysłuchali prelekcji Pani Anny Kupiec-Niedźwiedź pt. „Bitwa pod Komarowem 1920r.– pamiętamy, ocalamy”. Poznali szczegóły największej bitwy kawaleryjskiej XX wieku stoczonej pod Komarowem  31 sierpnia 1920 roku przez 1 Dywizję Jazdy pod dowództwem Juliusza Rómmla z 1 Armią Konną Siemiona Budionnego. Dowiedzieli się o uroczystościach państwowych i inscenizacjach bitwy, jakie są organizowane co roku w ostatnią niedzielę sierpnia i o tym jak ważne są one dla mieszkańców gminy.
Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji Pana Marka Marcoli na temat naszego dziedzictwa kulturowego i jego wykorzystania, którą prowadzący bogato zilustrował zdjęciami zabytków z naszego regionu.
Seminarium zakończyło się zwiedzaniem centrum Komarowa-Osady wraz z kościołem parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy oraz odwiedzeniem miejsca pamięci w miejscowości Wolica Śniatycka.

Skip to content