Korzystając ze środków unijnych Gmina Komarów-Osada i dwie inne gminy z województwa lubelskiego oraz dwa samorządy z Podkarpacia wspólnie odkrywają, promują i wykorzystują swoje walory turystyczne, przyrodnicze i gospodarcze. O dotychczasowej, rocznej, współpracy oraz realizacji kolejnych pomysłów będą dyskutować uczestnicy seminarium "Budujemy wspólną przyszłość", które w czwartek 5 września o 11.00 odbędzie się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie.
Gminy korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Za przygotowanie propozycji i rozliczenie funduszy odpowiadają Zaleszany w województwie podkarpackim, a ich partnerami, oprócz Komarowa-Osady, są gminy Łabunie i Skierbieszów z Lubelszczyzny oraz Pysznica z Podkarpacia. Samorządy razem opracowują strategię rozwoju na lata 2014 – 2020, a także przygotowują materiały informacyjno-promocyjne i organizują seminaria, podczas których wymieniają się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. W planach jest też ustawienie witaczy i stylowych słupów ogłoszeniowych w każdej gminie.


W ramach projektu, który jest realizowany od roku, już zostały wykonane gadżety reklamujące wszystkie gminy, a w przygotowaniu jest album promocyjny. Powstała też strona internetowa, poświęcona wspólnym przedsięwzięciom, która niebawem zostanie uzupełniona o wirtualny spacer. Partnerzy projektu wzięli także udział w czterech seminariach, które odbyły się Zaleszanach, Skierbieszowie, Pysznicy i Łabuniach. Ostatnie jest planowane na początek przyszłego roku.

Podczas najbliższego seminarium Gmina Komarów-Osada przekaże własne doświadczenia w zakresie promocji, m.in z organizacji obchodów rocznicy Bitwy pod Komarowem, które od kilku lat ściągają do Wolicy Śniatyckiej tłumy mieszkańców, turystów i pasjonatów historii z różnych części kraju, a nawet zza granicy.

Całkowita wartość projektu pod nazwą "Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów, poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej", to ponad milion 70 tysięcy złotych, z czego samorządy pokrywają jedynie 10 procent kosztów kwalifikowanych. Reszta pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.

Szczegółowe informacje na temat wspólnych przedsięwzięć można znaleźć na stronie: www.nowoczesnegminy.pl.

Źródło:

http://ias24.eu/aktualnosci,komarow-osada-wspolna-promocja-gmin,9246.html?p=2

Skip to content