Dożynki gminno-parafialne 2013 r. „Dożynki to święto chleba i tych, którzy go współtworzą: Boga i ludzi” to hasło przewodnie  Dożynek Gminno-Parafialnych, które odbyły się w niedzielę 1 września 2013 roku w Komarowie–Osadzie. Święto plonów rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego prowadzonego przez Starostów dożynek Państwa Barbarę i Roberta Szewczuków  do kościoła. Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się wystąpieniem Wójta Gminy Komarów-Osada Pani Wiesławy Sieńkowskiej, która w swoim przemówieniu  podkreśliła trudną sytuację rolnika, podziękowała także za trud pracy na roli.

O sytuacji w rolnictwie, w swojej homilii wygłoszonej podczas uroczystej mszy dziękczynnej, mówił także ojciec Zenobiusz Żak.  
W czasie uroczystej Mszy Świętej, która jest nierozerwalnie związana z obrzędowością dożynkową został złożony chleb – symbol włożonej pracy, ale także wymowny symbol miłości do ziemi. Jako pierwsi, na ręce gospodarza Wójta Gminy  i księdza Proboszcza , chleb złożyli Starostowie dożynek a następnie przedstawiciele poszczególnych sołectw, który został poświęcony i podzielony między uczestników swięta plonów.
Następnie korowód przemaszerował na Rynek komarowski gdzie odbywały się dalsze uroczystości w trakcie których został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. W konkursie wzięło udział 16 wieńców z sołectw: Kadłubiska, Komarów-Osada, Janówka Wsch. i Zach., Wolica Śniatycka, Komarów Wieś, Antoniówka, Śniatycze, Sosnowa-Dębowa i Kraczew, Dub, Zubowice, Księżostany, Krzywystok, Krzywystok Kolonia, Ruszczyzna, Tomaszówka oraz z Klubu Seniora „Legenda”.
Wieńce oceniała komisja w składzie: Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy, Proboszcz Parafii ks. Tomasz Bomba, Pani Barbara Szewczuk Starościna dożynek, Pani Liliana Gardiasz Pracownik ODR w Sitnie, Pani Urszula Pakuła instruktor plastyczny z Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie, Pan Stanisław Barteczko Radny Rady Powiatu, Pan Zbigniew Danilewicz dyrektor Szkoły Podstawowej w Zubowicach, Pan Jerzy Pałczyński przewodniczący Rady Gminy w Komarowie-Osadzie. Po obejrzeniu wieńców komisję czekała trudna do podjęcia decyzja. W wyniku burzliwej dyskusji komisja postanowiła nagrodzić wszystkie wieńce a w sposób szczególny wyróżnić wieniec z Komarowa-Osady, który uczestnicy dożynek określili mianem „prezydenckiego”. Wyróżniono także wieniec z miejscowości  Ruszczyzna, Śniatycze i Tomaszówka.
W trakcie kiermaszu dożynkowego „To i owo na ludowo” rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejsze potrawy i najładniejsze stoisko.
W konkursie wzięło udział siedem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy z miejscowości: Janówka Wsch. i Zach., Komarów Wieś, Antoniówka, Ruszczyzna, Wolica Śniatycka, Śniatycze, Dub, Krzywystok oraz Klub Seniora „Legenda” i Centrum Integracji Społecznej.
Komisja w składzie: Pan Stanisław Siek sekretarz gminy, Pan Robert Szewczuk Starosta Dożynek, Pani Zofia Płaza kierownik Banku Spółdzielczego w Komarowie-Osadzie, Pani Dorota Mazur kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolicy Brzozowej, Pani Anna Maryńczak dyrektor Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie po obejrzeniu wszystkich stoisk i degustacji potraw jednomyślnie przyznała wszystkim uczestnikom równorzędne dyplomy i nagrody. Komisja podkreśliła niezapomniany smak i oryginalność w nazwach a także artyzm przygotowanych stoisk.
Ukoronowaniem dożynek był przegląd dorobku artystycznego gminy zaprezentowany przez zespoły śpiewacze:, „Śniatyczanki” ze Śniatycz, „Ruszczyźnianki” z Ruszczyzny „Woliczanki” z Wolicy Śniatyckiej, „Borowianki” z Antonówki i Klub Seniora „Legenda” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie. Wykonane pieśni obrzędowe i ludowe dopełniły klimatu tegorocznych dożynek. Duże zainteresowanie wzbudził wystep zespołu dziecięcego „Wesołe Nutki” ze Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie. W ich wykonaniu można było posłuchać piosenek o rodzinie, zabawie i szkole.
Na uwagę zasługiwał występ chóru „Pasjonata”. Odmienne w charakterze wykonanie pieśni dożynkowych wzmocniło ogólne wrażenie oraz dodało splendoru przeglądowi. Chór wykonał także oprawę muzyczną uroczystej mszy dożynkowej. Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie po łacinie części stałych mszy.
Organizatorami uroczystości dożynkowych byli Rada Gminy, Wójt Gminy Komarów-Osada, Proboszcz Parafii w Komarowie – Osadzie.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przy organizacji Dożynek Gminno – Parafialnych.

Skip to content