93 rocznica Bitwy pod KomarowemTradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia na polach Wolicy Śniatyckiej odbyły się uroczyste obchody 93 rocznicy Bitwy pod Komarowem, największej bitwy Kawalerii Polskiej XX wieku. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W uroczystości uczestniczyli Pan Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Genowefa Tokarska Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego.  Uroczystości rozpoczął  koncert pieśni ułańskiej w wykonaniu chóru „Pasjonata” działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie. Polową Mszę Świętą za poległych na polach Wolicy Śniatyckiej i wszystkich walczących żołnierzy ułanów – bohaterów bitwy, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli swe życie odprawiano w koncelebrze. Podczas mszy homilię wygłosił ks. komandor Janusz Bąk. W swoich wystąpieniach gospodarz gminy i zaproszeni goście przypomnieli pełną bojowego napięcia atmosferę tamtych dni oraz rangę zmagań w rejonie Komarowa. W dalszej części obchodów rocznicowych wręczono odznaczenia za działalność na rzecz społeczności lokalnej „Zasłużony dla Gminy Komarów-Osada”. Szczególne wyróżnienie od władz gminy otrzymał Pan Józef Kowalski uczestnik bitwy pod Komarowem, który skończył 113 lat, obecnie mieszka w Tursku w powiecie Sulęcin. Weteran walk pod Komarowem w dniu uroczystości otrzymał od uczestników obchodów rocznicowych bukiet biało-czerwonych kwiatów przesłanych za pośrednictwem poczty kwiatowej.  Odznaczeni zostali również: Pani Emilia Barteczko, Pan Eugeniusz Mac, Pan Bogdan Michalczuk, Pan Tomasz Dudek, Pan Józef Pawliszak, Pan Lucjan Wysocki, Pan Łukasz Łasocha, Pan Jan Gawęda, Pan Ryszard Mazur, Pan Ryszard Zaleśny, Pan Henryk Zasuwa, Pan Józef Jakubiak, Pan Zbigniew Szczerbik.
Honorową  Odznakę Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP za zaangażowanie w organizację kolejnych rocznic Bitwy pod Komarowem, kultywowanie tradycji kawaleryjskich oraz promowanie postawy patriotycznej otrzymała Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada.

 Po części oficjalnej w miejscu pamięci uczestnicy uroczystości w ciszy i skupieniu złożyli kwiaty i wieńce przy mogile poległych.
Ceremoniał wojskowy z apelem poległych i salwą honorową prowadził 3 Zamojski batalion zmechanizowany. Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie oraz występ Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z Zubowic działającej przy S.O.K. Obchody 93 Rocznicy zakończyła inscenizacja bitwy przygotowana w ramach IV Manewrów Kawalerii organizowana przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”. W inscenizacji wzięło udział ok. 120 konnych i piechota – pasjonaci kawalerii i historii z całej Polski. W bieżącym roku w rekonstrukcji po raz pierwszy wzięli udział kawalerzyści z Niemiec, Szwajcarii i Austrii na czele z płk Ewaldem Hausdorfem przedstawicielem Sztabu Generalnego Armii Austriackiej. Środowiskom Kawaleryjskim dziękujemy za kultywowanie tradycji ułańskich będących żywą lekcją historii i patriotyzmu przypominającą o chwale oręża polskiego. Dziękujemy za Waszą obecność, życzliwość, zaangażowanie i za szarże pozostawiające niezapomniane wrażenia.
Słowa uznania i podziękowania kierujemy do: Żołnierzy Wojska Polskiego z Zamościa i Żandarmerii Wojskowej z Lublina, Wojskowej Orkiestry Dętej z Rzeszowa, Komendy Wojewódzkiej Policji z Lublina, Komendy Miejskiej Policji z Zamościa, Państwowej Straży Pożarnej z Zamościa i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu Gminy Komarów-Osada.
Dziękujemy mieszkańcom Wolicy Śniatyckiej za  życzliwość, zrozumienie i
udostępnienie pólKołom Gospodyń Wiejskich i Centrum Integracji Społecznej za przygotowanie stoisk ze specjałami  komarowskimi, które można było próbować. Dziękujemy jednostkom gminy , pracownikom i tym wszystkim którzy wsparli nas przy organizacji obchodów Rocznicowych Bitwy pod Komarowem.                                                 
                                      Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy Komarów-Osada
                                                              Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem
                                                               3 Zamojski batalion zmechanizowany
 

Pułki biorące udział w rekonstrukcji Bitwy pod Komarowem:

 1. Konna Grupa im. 7 pułku Ułanów Lubelskich i 1 Pułku Kawalerii K.O.P. Lublin
 2. Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich Zamość
 3. Szwadron Podkarpackie 20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego Przeworsk  
 4. Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. rtm. Wincentego Zawadzkiego w barwach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich Radzyń Podlaski
 5. Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego
 6. 22 Pułk Ułanów Podkarpackich Garbatka
 7. Szwadron Radomski w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych Radom
 8. Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im.25 Pułku Ułanów Wielkopolskich Lublin
 9. Jednostka Strzelecka 2019 Tomaszów Lubelski
 10. Szkolna Grupa Rekonstrukcji Historycznej w barwach 145 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych przy ZSO Nr. 6 im. J. Kochanowskiego w Radomiu
 11. Konna Grupa Rejonowa Straży Ochrony Przyrody im. 20. Pułku Ułanów
Skip to content