Zakończenie roku szkolnego 2012/2013Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w szkołach Gminy Komarów-Osada połączone było z wręczeniem uczniom stypendiów Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia w nauce. Wyróżniono uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,5, otrzymali wzorowe zachowanie angażowali się w życie szkoły i środowiska lokalnego, brali udział w wielu konkursach przedmiotowych. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie: Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie:  Adrian Bil, Olimpia Kaczorowska, Paulina Kawa, Oskar Korczyński, Wiktoria Tymczuk,  Karolina Szeremeta, Paulina Wróblewska, Aleksandra Chmiel, Anna Biszczan, Laura Mikuła, Kamila Kusy, Natalia Skiba;  Szkoła Podstawowa w Śniatyczach: Julia Olewska; Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie: Iwona Cisak, Aleksandra Biszczan, Joanna Andrzejewska, Weronika Bałszan, Aleksandra Śmiech, Karolina Kuźma, Paulina Korczyńska, Joanna Jędrusyna; Publiczne Gimnazjum w Zubowicach: Natalia Parol.  Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne  Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej za trud wychowawczy, wzorowe wychowanie i osiągnięte wyniki w nauce ich pociech.

Skip to content