Od 1 lipca 2013 roku Gmina Komarów-Osada obejmuje zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z zapisami art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) w zamian za uiszczaną na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawcą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Komarów-Osada wybranym w drodze przetargu jest firma ECLER Wywóz nieczystości Dariusz Gałan, Łaszczówka ul. Promienna 19, 22-600 Tomaszów Lubelski.

W załączeniu informacja dotycząca zasad zbiórki odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Komarów-Osada od 1 lipca 2013 roku wraz z informacją o nr konta na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nowy_system.pdf 

Skip to content