Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 r weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1407) oraz dwa rozporządzenia :

  • w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencje ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL ,
  • w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

W związku z powyższym informujemy, że przedmiotowa ustawa umożliwia jednocześnie zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu. Wystarczy tylko wizyta w urzędzie w którym nastąpi zameldowanie. Akty wykonawcze do ww. ustawy określają sposób postępowania w tej procedurze osób wykonujących obowiązek meldunkowy oraz organów ewidencji ludności.

Skip to content