Partnerstwo Gminy Komarów-Osada27 marca 2013 r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie podpisano porozumienie społeczne, którego nadrzędnym celem jest zintegrowanie działań podmiotów gospodarki społecznej na terenie Gminy Komarów-Osada.Sygnatariusze Porozumienia: Zarząd Powiatu Zamojskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Gmina Komarów-Osada, Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Komarów-Osada, Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, rolnicy i mieszkańcy gminy wspólnie zadeklarowali pomoc w działaniach na rzecz funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej.

Porozumienie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych, jest zawarte na czas nieokreślony.Popisanie porozumienia utworzyło nieformalną platformę o nazwie Partnerstwo Gminy Komarów-Osada.

Skip to content