W swoim życiu pełnimy różne role społeczne, zawodowe, rodzinne, towarzyskie, można by wymieniać ich wiele. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nasze role ulegają w ciągu życia wielu zmianom i modyfikacjom. Z roli dziecka, wchodzimy w rolę dorosłego dojrzałego człowieka, aktywnego zawodowo, przed którym stoją określone oczekiwania związane z utrzymaniem statusu ekonomicznego. Brak pracy, jest doświadczeniem uciążliwym, niosącym za sobą wiele konsekwencji ekonomicznych i społecznych. Wiadomym jest, iż nasza pozycja, status i szacunek społeczny oraz miejsce w hierarchii społecznej warunkowana jest skorelowanymi wieloma czynnikami, miedzy innymi wykształceniem, wykonywaną pracą, dochodem finansowym, innymi słowy warunkami ekonomicznymi, jakimi dysponuje człowiek. Zdarzają się jednak, szczególnie w życiu starszych ludzi trudne, niekiedy dramatyczne sytuacje. Do takich należy samotność, życie bez bliskich, wśród nieobecnych sąsiadów, znamy takie obrazy z informacji medialnych. Współcześnie istnieją możliwości ulżenia samotnej doli, wsparcia, wyciągnięcia pomocnej dłoni. Musimy jednak być wyczuleni na drugiego człowieka, tej wrażliwości niestety coraz bardziej nam brakuje.

W załączeniu  Felieton 5 – FELIETON_5_marzec_2013.pdf 

Skip to content