logo_ziemia_zamojska.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do wzięcia  udziału w konkursie literackim „Wiersze i legendy Ziemi Zamojskiej”. Celem konkursu jest zainteresowanie lokalną historią, kulturą, przyrodą obszaru LGD Ziemia Zamojska, poszanowanie tradycji i historii regionu, rozwijanie fantazji i wyobraźni. Konkurs przeznaczony jest dla osób zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość.Konkurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się nieprofesjonalnie twórczością literacką. Konkurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się nieprofesjonalnie twórczością literacką.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe m.in. cyfrowy tablet, dysk zewnętrzny, pendrive.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej w formie wydruku komputerowego oraz dodatkowo na płycie CD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 01.04.2013 – 30.05.2013 r.  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.06.2013 r.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 

Regulamin konkursu literackiego „Wiersze i legendy Ziemi Zamojskiej”.

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin

 

Skip to content