W dniu 7 marca 2013 r. w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Antoniówce spotkały się Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Komarów-Osada z okazji Dnia Kobiet.
 

Atmosfera tego szczególnego dnia była niepowtarzalna. Zespoły śpiewacze na czele z Panem Januszem Bogatko wykonywały piękne melodie, które do tej chwili nadały ciepły i wyjątkowy nastrój. Obecni goście dyrektorzy szkół, dyrektorzy jednostek podległych gminie bisowali występy zespołów śpiewaczych „Śniatyczanki, „Ruszczyźnianki”,  „Woliczanki”, „Borowianki”, jak również chóru „Pasjonata”.


Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Pałczyński, Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siek, radny RG Pan Emil Juszkiewicz, Prezes OSP Pan Jerzy Łazar jak również inni panowie wręczyli bukiety pięknych wiosennych kwiatów na ręce Pani Wójt Gminy Wiesławy Sieńkowskiej i przewodniczącej KGW Antoniówka Pani Ireny Grosman a pozostałym Paniom wyjątkowe kolorowe prymulki.

W swoim wystąpieniu Pani Wójt Gminy podkreśliła rolę kobiet w życiu społeczności lokalnej, podziękowała Panom za zaangażowanie w przygotowanie Święta  Kobiet i wszystkim mężczyznom złożyła najlepsze życzenia z okazji przypadającego na dzień 10 marca dnia Mężczyzny. Podkreśliła również piękne uzupełnianie się mężczyzn i kobiet w zależności od zadań, które przed nimi są postawione.

Podczas uroczystości odbyła się promocja poezji Pani Lucyny Majcher, która udostępniła tomiki swojej twórczości zebranym gościom.

Skip to content