Zawiadomienie o konsultacjach projektu

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2013 rok”

 

Stosownie do art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j. t. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Komarów-Osada oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Komarów-Osada w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2013 rok”.

Więcej informacji pod adresem  http://www.komarowosada.bip.net.pl/?a=1348

 

Skip to content