II Gminny Przegląd Kolęd i PastorałekDnia 06.01.2013 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wolicy Śniatyckiej odbył się II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Przegląd adresowany był do zespołów działających  przy Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Celem przeglądu była pielęgnacja zanikającej tradycji kolędowania oraz zachęcenie wykonawców do poszukiwań zapomnianych kolęd i pastorałek.

W przeglądzie wzięło udział 7 zespołów śpiewaczych oraz orkiestra dęta:

  •  „Pasjonata” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie,
  •  „Dominanta” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie
  •  „Śniatyczanki” ze Śniatycze
  • „Woliczanki” z Wolicy Śniatyckiej,
  •  „Borowianki” z Antonówki,
  •  Klub Seniora „Legenda” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie,
  •  „Ruszczyźnianki” z Ruszczyzny,
  • Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Zubowic działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie.

    Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w przeglądzie oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Wolicy Śniatyckiej za pomoc w organizacji przeglądu.

Skip to content