Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz w zakresie oświaty i wychowania – dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.

Szczegóły

 

Skip to content