logoprow1.jpg

 

 

 

 

 

Zakończone zostały prace związane  z realizacją projektu pn. „Remont remizo-świetlicy w Śniatyczach

Projekt dofinansowany  na podstawie umowy nr  00444-6922-UM0300471/10 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego  dnia 16 grudnia   2010 roku.

Całkowity koszt projektu  po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyniósł 466 789,56  złotych w tym dotacja 172.940 złotych. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zostało wydane w dniu 10.12.2012 r.

Skip to content