Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz z zakresu oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego.

Termin składania ofert upływa z dniem 31 grudnia 2012 roku.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

http://komarowosada.bip.net.pl/?a=1323

                                                    (-) Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                       Wiesława Sieńkowska

 

Skip to content