Rozpoczęliśmy realizację poszczególnych zadań projektu Aktywny Senior-pogodna jesień życia.

Jako pierwsze uruchomiliśmy zadanie „Animator skuteczny – dynamiczne, interaktywne warsztaty percepcji i animacji” dla 15 osobowej uczestników projektu Grupa Animacyjnej. Celem działania jest zapoznanie uczestników z aspektami współpracy w środowisku lokalnym, o jego uwarunkowaniach psychospołecznych, elementach pomocnych w inicjowaniu aktywności społeczno-kulturalnej, zwiększenie wiedzy o procesach inwolucyjnych człowieka, poznanie zasad animacji społeczno-kulturalnej, treningu umiejętności interpersonalnych i wiedzy związanej z komunikacją międzypokoleniową. W ramach realizowanych warsztatów zaprezentowane będą sposoby innego postrzegania i myślenia o starości człowieka oraz formach aktywności możliwych do wdrażania w lokalnym środowisku. Uczestnicy warsztatów w ramach zajęć praktycznych aktywnie włączą się w międzypokoleniowe spotkania integracyjne.

 

Pierwszym wypracowanym wspólnie jest „Wieczór Jędrzejkowy”

Spotkanie międzypokoleniowe o otwartej formule uczestnictwa, którego tematem przewodnim będą zwyczaje i obrzędy kulturowe charakterystyczne dla okresu przedadwentowego.  

Już dzisiaj w imieniu uczestników projektu Aktywny Senior-pogodna jesień życia zapraszamy wszystkich chętnych, którzy zechcą poznać obrzędy andrzejkowe, wziąć udział w wieczorze lania wosku, wróżb andrzejkowych, snuciu legend i opowieści, wyjść z domu i  być z innymi mieszkańcami naszej gminy.    Spotkanie odbędzie się 28.11.2012 r o godzinie 14:30 w Samorządowym Ośrodki Kultury w Komarowie –Osadzie, ul Rynek 15. 

                                            Teresa Tkaczyk- koordynator projektu      
Skip to content