Dzień Edukacji NarodowejW dniu 12 października 2012 roku w Komarowie-Osadzie odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyły władze gminy, nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy szkół. Podczas uroczystości Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkół. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród przyznanych nauczycielom i pracownikom obsługi szkół.W dowód uznania umiejętności pedagogicznych oraz za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej, nauczycielski trud, otwartość serca i umysłu w wychowaniu i nauczaniu młodzieży nagrodę Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymali: Lucyna Baryła – dyrektor Szkoły Podstawowej w Śniatyczach, Danuta Gromek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubie, Zbigniew Danilewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zubowicach, Anna Kupiec-Niedźwiedź – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie, Elżbieta Żybura – dyrektor Szkoły Podstawowej w Antoniówce, Alicja Pikuta – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zubowicach, Anna Maryńczak – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce – Elżbieta Koprowska, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie: Barbara Tokarska, Wiesława Posłajko, Szkoły Podstawowej w Dubie: Lucyna Basaj, Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie: Teresa Wszoła, Beata Zarębska – Jachymek,  Anna Kopytko, Szkoły Podstawowej w Zubowicach: Maria Gałan,  Publicznego Gimnazjum w Zubowicach: Janusz Kraska. Za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków  i szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły nagrodę Wójta Gminy otrzymali pracownicy Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie: Maria Typek i Bożena Worobiej. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Szkoła Podstawowa w Komarowie – Osadzie: Alicja Łasocha, Lidia Winniczuk, Małgorzata Grosman; Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie: Jolanta Skowronek, Krzysztof Danilewicz, Tamara Bur, Publiczne Gimnazjum w Zubowicach: Barbara Popik;  Szkoła Podstawowa  w Śniatyczach:  Grażyna Presz; Szkoła Podstawowa  w Zubowicach: Tadeusz Radomski, Szkoła Podstawowa w Antoniówce: Maria Niemczuk.

Uroczystości uświetniły występy uczniów z Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie oraz chór Dominanta.

Skip to content