Dożynki Gminno-ParafialneW niedzielę 2 września 2012 roku w Komarowie – Osadzie odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Organizatorami uroczystości dożynkowych byli Rada Gminy, Wójt Gminy Komarów-Osada, Proboszcz Parafii w Komarowie – Osadzie. Tegoroczną myślą przewodnią dożynek były słowa Jana Pawła II „Niech Bóg błogosławi pracy Waszych rąk!”.


Święto plonów rozpoczął przemarsz z Rynku na plac Kościelny korowodu dożynkowego prowadzonego przez Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą z Zubowic działającą przy Samorządowym Ośrodku Kultury i przez Starostów Państwa Kamilę i Roberta Skrobanów.  

Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się wystąpieniem Pani Wiesławy Sieńkowskiej Wójta Gminy Komarów-Osada. W swoim przemówieniu Pani Wójt podkreśliła, że dożynki to czas dziękowania za plony, to także czas oddania hołdu rolnikom za miłość do ziemi i podziękowań za trud ich pracy.

Przesłaniem homilii wygłoszonej podczas uroczystej mszy dziękczynnej przez Księdza Kanonika Stanisława Budzyńskiego Proboszcza Parafii św. Jerzego w Biłgoraju było „Naucz się dzielić dobrem, które nosisz w sobie, jak chlebem.”

W czasie uroczystej Mszy Świętej, która jest nierozerwalnie związana z obrzędowością dożynkową został złożony chleb – symbol ciężkiej pracy rolnika wplecionej w życie człowieka.

Podczas Mszy Świętej na ręce gospodarzy dożynek: Pani Wójt i księży celebrantów, jako pierwsi chleb składali starostowie dożynek a następnie przedstawiciele poszczególnych sołectw. Złożony chleb został poświęcony i podzielony między uczestników dożynek.

 Następnie korowód na czele z orkiestrą dętą przemaszerował na rynek komarowski gdzie wręczono odznaczenia Ministra Rolnictwa dla wyróżniających się rolników z terenu gminy. Odznaczeni zostali:

Pan Krzysztof Dyjak z Zubowic, Adam Dec z Duba, Stanisław Szajewski z Komarowa Wsi, Jacek Kułaj z Komarowa – Osady, Piotr Sołoducha z Wolicy Śniatyckiej, Waldemar Jednac z Antoniówki i Janusz Szeląg z Wolicy Brzozowej Kolonii. Odznaczenia wręczyli Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Komarów- Osada.

W dalszej części uroczystości został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, w którym wzięło udział 14 wieńców z sołectw: Kadłubiska, Komarów-Osada, Janówka Wsch. i Zach., Wolica Śniatycka, Komarów Wieś, Antoniówka, Śniatycze, Sosnowa-Dębowa i Kraczew, Dub, Zubowice, Księżostany, Krzywystok Kolonia i wieniec z Klubu Seniora „Legenda” oraz KGW z Ruszczyzny.

Wieńce oceniała komisja w składzie: Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy, Proboszcz Parafii ks. Tomasz Bomba, Pan Robert Skroban Starosta Dożynek, Pani Krystyna Bondyra Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu oraz Pani Krystyna Nowosad Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu, Pani Elżbieta Żybura Dyrektor Szkoły Podstawowej w Antoniówce.

Komisja nagrodziła wszystkie wieńce a w sposób szczególny wyróżniła cztery z: Komarowa – Osady, Antoniówki, Śniatycz i Ruszczyzny, Wieńce zostały wykonane w sposób tradycyjny z najważniejszym symbolem w kształcie korony ze zboża i kwiatów.

W trakcie kiermaszu dożynkowego „To i owo na ludowo” rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejsze potrawy i najładniejsze stoisko.

W konkursie wzięło udział siedem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy z miejscowości: Janówka, Komarów Wieś, Antoniówka, Ruszczyzna, Wolica Śniatycka, Śniatycze, Dub oraz Klub Seniora „Legenda”. Komisja w składzie: Pan Jerzy Pałczyński Przewodniczący Rady Gminy, Pan Stanisław Siek Sekretarz Gminy, Ks. Wikariusz Paweł Kruk, Pani Kamila Skroban – Starościna Dożynek, Pan Stanisław Barteczko Członek Zarządu Rady Powiatu Zamojskiego, Pani Anna Kupiec – Niedźwiedź Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie.

Komisja po obejrzeniu wszystkich stoisk i degustacji potraw jednomyślnie przyznała wszystkim uczestnikom dyplomy oraz nagrody.

W czasie dożynek konkurs przeprowadziła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs dotyczył bezpieczeństwa w rolnictwie. Nagrodzeni zostali: I miejsce Mieczysław Sokołowski, II miejsce Dariusz Panas, III miejsce Rafał Wróblewski. Uroczystości dożynkowe ubogaciła muzyką Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta. Mogliśmy posłuchać także pieśni dożynkowych i ludowych wykonanych przez zespoły śpiewacze:, „Śniatyczanki” ze Śniatycz, „Ruszczyźnianki” z Ruszczyzny oraz „Woliczanki” z Wolicy Śniatyckiej i Klub Seniora „Legenda” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie.

Przed uczestnikami dożynek zaprezentowały się również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie. W ich wykonaniu można było posłuchać piosenek o rodzinie, zabawie, szkole.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przy organizacji Dożynek Gminno – Parafialnych.

Skip to content