92 Rocznica Bitwy pod KomarowemW niedzielę 26 sierpnia 2012 roku na polach Wolicy Śniatyckiej odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna związana z obchodami 92 Rocznicy Bitwy pod Komarowem. Organizatorami uroczystości byli: Rada Gminy, Wójt Gminy Komarów-Osada, Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem, 3 zamojski batalion zmechanizowany.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Tegoroczną myślą przewodnią uroczystości było hasło:

 „Umieliście służyć Ojczyźnie kochanej

Dziś Wasze zasługi nie są zapomniane”.


Główną uroczystość poprzedził koncert pieśni ułańskiej w wykonaniu chóru działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie.

Uroczystą Mszę Świętą Polową w intencji żołnierzy  ułanów – bohaterów bitwy, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli swe życie odprawiło 6 księży:

–         Kapelan Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ks. płk Bogusław Romankiewicz,

–         Dziekan Dekanatu Tyszowce ks. Grzegorz Habros,

–         Ojciec Dominikanin Jacek Skupień,

–         ks. proboszcz Tomasz Bomba,

–         ks. wikariusz Paweł Kruk,

homilię wygłosił nasz rodak ks. dr płk Stanisław Gulak Dziekan Dekanatu Wojsk Specjalnych z Krakowa.

W swoich wystąpieniach gospodarz gminy i zaproszeni goście przypomnieli pełną bojowego napięcia atmosferę tamtego sierpnia i skalę zmagań w rejonie Komarowa. Podkreślano doskonałe dowodzenie i wyszkolenie polskich pułków kawaleryjskich oraz działania z artylerią.

Minister Waldemar Strzałkowski odczytał list od Prezydenta RP, w którym podziękował mieszkańcom Komarowa za to, że kultywują pamięć o wydarzeniach z 1920 roku. Ceremoniał wojskowy z apelem poległych i salwą honorową prowadził 3 zamojski batalion zmechanizowany.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony miejsca upamiętniającego Bitwę pod Komarowem odznaczeni zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi Pani Elżbieta Żybura, Pan Edward Emerle, Pan Jan Karpiński. Brązowym Krzyżem Zasługi Pani Anna Kupiec-Niedźwiedź, Pani Anna Maryńczak, Pan Ryszard Marek Rudy. Odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Minister Waldemar Strzałkowski. Odznaki Pułkowe Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego z Wołkowyska wręczono: Pani Wiesławie Sieńkowskiej Wójtowi Gminy Komarów-Osada, Panu Lesławowi Kukawskiemu autorytetowi w dziedzinie kawalerii i Panu Janowi Znamcowi Dowódcy Szwadronu Niepołomice. Aktu wręczenia dokonali  mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych w Londynie i Dariusz Waligórski – Prezes Stowarzyszenia Kawaleria. Po przemówieniach, uczestnicy uroczystości w ciszy i skupieniu złożyli kwiaty i wieńce w miejscu pamięci.    

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu młodzieży ze  Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie, zespołu tanecznego „Tęczowa Kraina” działający przy Publicznym Gimnazjum w Zubowicach; zespółu „Dominanta” i nowo powstałej Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z Zubowic działającej przy SOK.

Obchody 92 Rocznicy Bitwy pod Komarowem zakończyła inscenizacja bitwy przygotowana w ramach III Manewrów Kawalerii organizowana przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”. W inscenizacji wzięło udział ok. 160 konnych i piechota – pasjonaci kawalerii z całej Polski.
Dzięki Ułanom Komarowskiej Potrzeby mogliśmy uczestniczyć w żywej lekcji historii, ukazano młodemu pokoleniu patriotyczną postawę żołnierskiego etosu i bohaterstwa Polaków walczących o wolność Ojczyzny. Oddziały Kawalerii biorące udział w obchodach 92 Rocznicy Bitwy pod Komarowem:

–         Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego Niepołomice,

–         Stowarzyszenie Kawalerii „Toporzysko” z Jordanowa,

–         Jednostka Strzelecka 2019 Tomaszów Lubelski,

–         20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego Brzostek,

–         8 Harcerska Drużyna Jeździecka „Arabian” Jarosław,

–         17 Drużyna Harcerska „Brzask” Jarosław,

–         Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich Lublin,

–         Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. rtm. Wincentego Zawadzkiego Radzyń Podlaski,

–         22 Pułk Ułanów Podkarpackich Garbatka Letnisko,

–         14 Pułk Ułanów Jazłowieckich Wrocław,

–         Tomaszowski Szwadron im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza Tomaszów Lubelski,

–         Szwadron Ziemi Zamojskiej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich Zamość,

–         GRH 7 D.A.K. Poznań,

–         Szwadron Radomski w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych Radom,

–         4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej Płock,

–         Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Hubala,

–         1 Pułk Szwoleżerów Warszawa,

–         8 Pułk Ułanów Sekcja Bałtów,

–         7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen Kazimierza Sosnkowskiego Lublin,

–         1 Pułk Ułanów Krechowieckich Warszawa.

Dziękujemy za kultywowanie tradycji ułańskich będących żywą lekcją historii i patriotyzmu przypominającą o chwale oręża polskiego. Dziękujemy za Waszą obecność, życzliwość, zaangażowanie i za szarże pozostawiające niezapomniane wrażenia.

Goście, którzy przybyli na pola Wolicy Śniatyckiej aby oddać hołd poległym bohaterom z 1920 roku a tym samym uświetnili naszą uroczystość:

–         Przedstawiciel Prezydenta RP – Pan Waldemar Strzałkowski,

–         Poseł na Sejm RP Pan Mariusz Grad,

–         Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej ppłk Ryszard Najczuk,

–         Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych w Londynie mjr Zbigniew Makowiecki,

–         Szef Sztabu Garnizon Warszawa płk Wiesław Mruk,

–         Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego pan Andrzej Borys,

–         Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Pani Alina Pitura,

–         Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk Piotr Chudzik,

–         Zastępca Dowódcy 3 zamojskiego batalionu zmechanizowanego mjr Leszek Winogrodzki,

–         Kapitan Tomasz Łata 2 pułk rozpoznawczy w Hrubieszowie,

–         Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie kpt Rafał Wójcik vel Brzozowski,

–         Zastępca Szefa Biura Sztabu Głównego Armii Austriackiej i zastępca attaché wojskowego przy ambasadzie w Pradze, Bratysławie i Sofii Pan Ewald Hausdorf,

–         Pan Lesław Kukawski – niekwestionowany autorytet w dziedzinie kawalerii,

–         Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Mirosław Wcisło,

–         Miejską Państwową Straż Pożarną w Zamościu reprezentował Dariusz Jakubczak,

–         Honorowy Prezes Ochotniczych Straży Pożarnych płk Mieczysław Skiba,

–         Prezes Związku Kawalerzystów Niemieckich Pan Peter Lachenmeyer,

–         Prezydent Miasta Zamościa Pan Marcin Zamoyski,

–         Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk,

–         Burmistrz Hrubieszowa Pan Tadeusz Garaj,

–         Zastępca  Burmistrza Hrubieszowa Pan Paweł Perelmuter,

–         Wójt Gminy Werbkowice Pan Lech Bojko,

–         Wójt Gminy Turobin Pan Eugeniusz Krukowski,

–         Zastępca Wójta Gminy Tomaszów Lubelski Pan Wiesław Kostrubiec,

–         Wójt Gminy Stary Zamość Pan Waldemar Raczyński,

–         Potomkowie uczestników walk pod Komarowem, którzy przybyli z różnych zakątków Polski i świata,

–         Poczty sztandarowe szkół, przedstawicieli organizacji kombatanckich i strażackich,

–         Dyrektorzy i kierownicy różnych instytucji,

–         Radni województwa lubelskiego, radni powiatu i gminy.

–         Autorzy książek o Bitwie pod Komarowem,

–         Media – prasa, radio i telewizja.

Słowa uznania i podziękowania kierujemy do: Żołnierzy Wojska Polskiego z Zamościa i Żandarmerii Wojskowej z Lublina, Wojskowej Orkiestry Dętej z Lublina, Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, pracowników Straży Granicznej w Dołhobyczowie, strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Zamościa i druhów ochotników z terenu Gminy Łabunie i Komarowa-Osady.

Dziękujemy mieszkańcom miejscowości: Krzywystok Kolonia, Krzywystok, Wolica Śniatycka, Antoniówka za zrozumienie, życzliwość i okazaną pomoc. Jesteśmy wdzięczni paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Ruszczyzna, Śniatycze, Zubowice, Komarów Wieś, Antoniówka, Wolica Śniatycka i Dub za przygotowanie posiłków dla ułanów.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przy organizacji obchodów Rocznicowych Bitwy pod Komarowem.

                                                        Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                                     Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem

                                                                       3 zamojski batalion zmechanizowany

 

Skip to content