Informujemy, że od 16.07.2012 roku na terenie Gminy Komarów-Osada będą trwały prace terenowe związane z wykonaniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (będzie prowadzony spis z natury powierzchni pokryć dachowych oraz innych wyrobów zawierających azbest użytkowanych lub magazynowanych na terenie nieruchomości) w ramach pozyskanych przez Gminę Komarów-Osada środków na realizację zadania pod nazwą „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Komarów-Osada’. Powyższe prace będą wykonywać upoważnieni przez Wójta Gminy Komarów-Osada  pracownicy  firma WESSLING Polska Sp. z o.o. z Krakowa.
Skip to content