Tanecznym krokiem w świat wiedzyZakończył się kolejny projekt edukacyjny realizowany w pięciu szkołach podstawowych Gminy Komarów-Osada sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 


Projekt „Tanecznym krokiem w świat wiedzy” realizowany był w okresie od 01.09.2011 r. do 29.06.2012 r. Łączna kwota dofinansowania 153.997,50 zł. Poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z kl. I-III prowadzono w szkołach zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne, artystyczno-muzyczne i taneczne a przede wszystkim wyrównawcze mające na celu zmniejszenie trudności w czytaniu i pisaniu oraz rozwiązywaniu zadań matematycznych. Projektem było objętych 127 uczniów ze Szkół Podstawowych w: Antoniówce, Dubie, Komarowie-Osadzie, Śniatyczach i Zubowicach. Dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym, programom komputerowym, zakupionym w ramach projektu nauczyciele prowadzili atrakcyjne zajęcia, które przyczyniły się do podniesienia efektywności realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w I etapie edukacyjnym. Dzieci mogły rozwijać swoje zdolności, umiejętności na zajęciach tanecznych, gdzie poznały kulturę regionu, nauczyły się różnych polskich tańców ludowych. Ze środków projektu zakupione zostały stroje ludowe, w których dzieci występowały w czasie pokazów tanecznych, imprez szkolnych i środowiskowych m.in. otwarcie świetlicy wiejskiej w Dubie, święto 3 Maja w Komarowie-Osadzie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, festiwal muzyczny „Mikrofon dla wszystkich” zakończenie roku szkolnego. Występy małych artystów cieszyły się dużym uznaniem wśród uczniów, rodziców, mieszkańców Gminy Komarów-Osada.

Łącznie we wszystkich szkołach zrealizowano:

1) Zajęcia dla uczniów mających specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu i zagrożonych dysleksją – 150 godzin,

2) Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 150 godzin,

3) Zajęcia z logopedą – 180 godzin,        

4) Zajęcia taneczno-muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów tańcem ludowym – 150 godzin,

5) Zajęcia psychoedukacyjne – 150 godzin.

Założone w projekcie cele i rezultaty zostały osiągnięte.

W realizację projektu zaangażowani byli nieodpłatnie koordynator, specjalista ds. sporządzania wniosków o płatność i sprawozdań, inspektor ds. księgowości oświatowej, 5 dyrektorów szkół, 13 nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz logopeda i psycholog zatrudnieni na umowę zlecenia.

Skip to content