Wójt Gminy Komarów-Osada podaje pod publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Szczegółowe informacje dotyczące działek przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 17, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, lub telefonicznie 84 615 31 02 wew. 45.

Szczegóły pod następującym linkiem:

http://komarowosada.bip.net.pl/?a=1222

 
 
Skip to content