W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Azbest! organizowanego przez Ministra Gospodarki Gmina Komarów-Osada uzyskała dotację w kwocie 10000 zł na realizacje w 2012 roku zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W ramach realizacji zadania zostanie opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komarów-Osada” wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), której wyniki zasilą Bazę Azbestową a opracowany Program będzie stanowić podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na usuwanie typu wyrobów z terenu gminy. Wykonawcą inwentaryzacji i programu będzie firma WESSLING Polska Sp. z o.o. z Krakowa wybrana w drodze zapytania ofertowego.

Skip to content