Dnia 17 czerwca 2012 roku o godz. 11 00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Komarowie – Osadzie rozpoczęło się oficjalne otwarcie Gminnego Święta Sportu. O godz. 900 rozegrano konkurencję Tenis Stołowy. Organizatorami imprezy sportowej byli Urząd Gminy i Samorządowy Ośrodek Kultury Komarowie Osadzie. Współorganizatorzy Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im.H. Sienkiewicza, Szkolno Parafialny Klub Sportowy „Jutrzenka” oraz Jednostka OSP w Komarowie – Osadzie. W gminnym Święcie Sportu wzięły udział drużyny: z Zubowic, Szkoły Podstawowej z Antoniówki, Wolicy Śniatyckiej, Śniatycz, „Orły” ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Komarowie- Osadzie i OSP Komarów. W piłce ręcznej dodatkowo wystartowała druzyna z Krzywegostoku „Sokoły”. Sędzią głównym zawodów był Krzysztof Danilewicz. Skład sędziowski: B. Urban, M. Bąk, I. Pełypyszyn, L. Winniczuk, A. Opalińska, P. Maryńczak, Z.Danilewicz, J. Maciuk, T. Szewczuk, R. Saczek, J. Czapla, J. Pawliszak, B. Dąbek.
W zawodach wzięło udział 120 zawodników.

Konkurencje indywidualne:
•    Skoki na skakance żabką rocznik 2004 – 2006 :
I miejsce – Natalia Bratko – S.P. Antoniówka
II miejsce – Joanna Opalińska – „Orły” Komarów – Osada
III miejsce – Weronika Pokryszka – S.P. Antoniówka
    Skoki na skakance żabką dziewczęta rocznik 2000 – 2003 :
I miejsce – Agnieszka Prus  – Zubowice
II miejsce – Maja Jankowska – „Orły” Komarów – Osada
III miejsce – Wiktoria Parol  – Zubowice
•    Skoki na skakance żabką chłopcy rocznik 2000 – 2003 :
I miejsce – Jakub Wróblewski  – „Orły” Komarów – Osada
II miejsce – Dawid Krosman  – „Orły” Komarów – Osada
III miejsce – Paweł Góra – S.P. Antoniówka
•    Kręcenie hula – hop rocznik 2004 – 2006:
I miejsce – Natalia Bratko– S.P. Antoniówka
II miejsce – Sabina Jachymek –  „Orły” Komarów – Osada
III miejsce – Weronika Pokryszka – S.P. Antoniówka
•    Kręcenie hula – hop dziewczęta rocznik 2000 – 2003:
I miejsce – Aleksandra Flak – „Orły” Komarów – Osada
II miejsce – Barbara Ochniowska –  S.P. Antoniówka
III miejsce – Aleksandra Flak – S.P. Antoniówka
•    Kręcenie hula – hop rocznik chłopcy rocznik 2000 – 2003:
I miejsce – Bartłomiej Danilewicz – Zubowice
II miejsce – Michał Kurzępa –  „Orły” Komarów – Osada
III miejsce – Jakub Wróblewski  – „Orły” Komarów – Osada
•    Skok w dal z miejsca skrzaty rocznik 2004 – 2006:
I miejsce – Wojciech Schab – S.P. Antoniówka
II miejsce –Sabina Jachymek – „Orły” Komarów – Osada
III miejsce – Michał Kurzępa – „Orły” Komarów – Osada
•    Skok w dal z miejsca dziewczęta rocznik 2000 – 2003:
I miejsce – Natalia Kornas – „Orły” Komarów – Osada
II miejsce – Aleksandra Flak – -S.P. Antoniówka
III miejsce – Katarzyna Łaba  –  S.P. Antoniówka
•    Skok w dal z miejsca chłopcy rocznik 2000 – 2003 :
I miejsce – Dariusz Maryńczak-  „Orły” Komarów – Osada
II miejsce – Jakub Płachta  – S.P. Antoniówka
III miejsce – Adrian Leśniowski – „Orły” Komarów – Osada
•    Skok w dal z miejsca dziewczęta rocznik 1996 – 1999:
I miejsce –  Anastasia Bur-  „Orły” Komarów – Osada
II miejsce – Anna Parol  –  Zubowice
III miejsce – Klaudia Jachymek- „Orły” Komarów – Osada
•    Skok w dal z miejsca chłopcy rocznik 1996 – 1999:
I miejsce – Dominik Schab – Wolica Śniatycka
II miejsce – Adrian Olbryś – Zubowice
III miejsce – Jakub Naworol – Zubowice
•    Skok w dal z miejsca mężczyźni rocznik 1995 i starsi:
I miejsce – Edward Schab – Wolica Śniatycka
II miejsce – Tadeusz Schab – Wolica Śniatycka
III miejsce – Jerzy Lewczuk – OSP Komarów
•    Rzut lotką do tarczy dziewczęta rocznik 1996 i młodsze:
I miejsce – Aleksandra Danilewicz  –  Zubowice
II miejsce – Justyna Jakubiak  – Zubowice
III miejsce – Weronika Pokryszka  – S.P. Antoniówka
•    Rzut lotką do tarczy kobiety rocznik 1994 i starsze:
I miejsce – Bożena Worobiej –   „Orły” Komarów – Osada
•    Rzut lotką do tarczy chłopcy rocznik 1996 i młodsi:
I miejsce – Przemysław Parol – Zubowice
I miejsce – Adrian Olbryś – Zubowice
II miejsce – Bartłomiej Typek – Zubowice
III miejsce – Jakub Naworol  – Zubowice
•    Rzut lotką do tarczy mężczyźni rocznik 1995 i starsi:
I miejsce – Kamil Mielniczuk  – Śniatycze
I miejsce – Edward Schab   – Wolica  Śniatycka
II miejsce – Mateusz Dabek – OSP Komarów – Osada
III miejsce – Tadeusz Schab – Wolica Śniatycka
Zawody sprawnościowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego dziewczęta rocznik 1996 i młodsze:
I miejsce – Wiktoria Parol    – Zubowice
II miejsce – Agnieszka Prus  – Zubowice
III miejsce – Magdalena Jastrzębska –S.P. Antoniówka
•    Zawody sprawnościowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego chłopcy rocznik 1996 i młodsi:
I miejsce – Marcin Wawryn  – Wolica Śniatycka
II miejsce – Szymon Pakuła – „Orły” Komarów – Osada
III miejsce – Jakub Płachta –S.P. Antoniówka
•    Przerzucanie opony traktorowej rocznik 1993 i starsi:
I miejsce – Daniel Karpiuk  –  Śniatycze
II miejsce – Paweł Mielniczuk  – Śniatycze
III miejsce – Krzysztof Jarmoła  – Śniatycze

Konkurencje drużynowe:
•    Tenis stołowy dziewczęta rocznik 1996 i młodsze:
I miejsce – Magdalena Helman- Zubowice
II miejsce –  Natalia Parol – Zubowice
III miejsce – Barbara Parol – Zubowice
•    Tenis stołowy chłopcy rocznik 1996 i młodsi:
I miejsce – Kamil Parol- Zubowice
II miejsce –  Bartłomiej Typek – Zubowice
III miejsce – Adrian Olbryś – Zubowice
•    Tenis stołowy mężczyźni  rocznik 1995 i starsi:
I miejsce – Artur Żukowski –Wolica Śniatycka
II miejsce –  Adrian Daśko  – Komarów
III miejsce – Edward Schab  – Wolica Śniatycka
•    Piłka siatkowa mężczyzn:
I miejsce – Drużyna z Wolicy Śniatyckiej
II miejsce –  „INWIKTA” drużyna z Wolicy Śniatyckiej
III miejsce – Komarów
•    Piłka Ręczna:
I miejsce –„Dźygity” z Komarowa – Osady
II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzi
III miejsce – „Sokoły” Krzywystok
IV- Wolica Śniatycka
V- Śniatycze
•    Przenoszenie worków z piaskiem:
I miejsce – Śniatycze
II miejsce – OSP Komarów – Osada
•    Przeciąganie liny mężczyzn:
I miejsce – Drużyna z Wolicy Śniatyckiej
II miejsce – Śniatycze
III miejsce – OSP Komarów

Wszyscy zwycięscy otrzymali dyplomy i medale. W konkurencjach drużynowych również puchary.
W punktacji końcowej drużyn z poszczególnych miejscowości zajęły kolejno:
 
I miejsce –  „Orły ”Komarów – Osada – 673 pkt.
II miejsce – Zubowice – 647 pkt.
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Antoniówce – 457 pkt.
IV miejsce – Wolica Śniatycka – 297 pkt.
V miejsce – Śniatycze – 215 pkt.
VI miejsce – OSP Komarów – 125 pkt.

Za pierwsze IV miejsca drużyny otrzymały puchary, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

 

Skip to content