Ekologiczne podsumowania12 czerwca 2012r w Publicznym Gimnazjum w Komarowie-Osadzie odbyło się podsumowanie kolejnej edycji programu edukacji ekologicznej pod hasłem „Entuzjaści ekologii”.  Realizacja programu była możliwa dzięki współpracy Gminy Komarów – Osada z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Program był realizowany w Publicznym Gimnazjum w Komarowie-Osadzie od lutego do czerwca 2012 r.

Tradycyjnie do konkursów zaplanowanych w harmonogramie programu włączone zostały wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy. Uczniowie wykonali plakaty i komiksy o tematyce ekologicznej, pisali wiersze promujące działania ekologiczne na terenie gminy, zbierali baterie, tonery i plastikowe  nakrętki. Dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie zorganizowano wycieczkę edukacyjną do  Krzemionek  i Bałtowa, gdzie uczestniczyli w tematycznych lekcjach muzealnych.  

Realizacja programu pozwala uczniom poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowania z zakresu ekologii i ochrony środowiska, a szkoła pozyskuje dodatkowe środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznych opracowań do biblioteki szkolnej.

Podczas uroczystego podsumowania gimnazjaliści zmagali się w konkursie wiedzy, rozwiązywali krzyżówkę, układali rozsypankę z nazwami chronionych gatunków zwierząt i roślin.  W konkurencji sportowej – „Eko-sportowiec” –  uczniowie wykazując się sprawnością i sprytem, umiejętnie pokonywali poszczególne zadania.

Na zakończenie pani dyrektor Anna Maryńczak wręczyła nagrody rzeczowe i dyplomy zwycięzcom wszystkich konkursów oraz wszystkim szkołom z terenu Gminy Komarów – Osada,  zaangażowanym w realizację  programu.

Skip to content